November 29, 2021

၁၈ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ည ၈ နာရီခြဲ အေမစု အခုရံုးခ်ိန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ေျပာလိုက္ၿပီ

~

~

~

၁၈ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ည ၈ နာရီခြဲ အေမစု အခုရံုးခ်ိန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ေျပာလိုက္ၿပီ

~

~

~

~

~

~

VDO၁၈ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ည ၈ နာရီခြဲ အေမစု အခုရံုးခ်ိန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ေျပာလိုက္ၿပီ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *